Menu

Dokumenti udruge

Publikacije udruge

2024. godina

Financijski plan

Izvještaji za 2024. godinu

2023. godina

I.) Opisni i financijski plan za 2023. godinu:

II.) Izvještaji za 2023. godinu:

2022. godina

I.) Opisni i financijski plan za 2022. godinu

II.) Izvještaji za 2022. godinu

Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.