Menu

Novost

Edukacije organizacijskog razvoja

Kako bismo ojačali našu organizaciju i naučili nešto novo, kroz provedbu projekta “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” sudjelovali smo na nekoliko poučnih edukacija. Tako smo ojačali naše upravljačke i organizacijske kapacitete na edukaciji pod nazivom “Upravljanje i organizacijske vještine” gdje smo imali priliku se pobliže upoznati sa fazama menadžmenta, izradom monitoring planova, evaluacijom te razmijenili primjere dobre prakse kao i najčešće prepreke s kojima se susrećemo prilikom provođenja projekta i upravljanja organizacijom. Sljedeća na redu bila je edukacija “Volonterski menadžment” kroz koji smo dobili smjernice i savjete kako još kvalitetnije uključiti ali i zadržati volontere u našoj organizaciji. Posljednja edukacija vezana za organizacijski razvoj, “Digitalni marketing i digitalni alati”, bila je usmjerena ka razvijanju znanja i vještina pri korištenju digitalnih alata u svrhu komunikacije i promidžbe aktivnosti, projekata ali i same organizacije. Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€ financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.