Menu

Novost

Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije

Obavještavamo sve zainteresirane da kao partneri na projektu "Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije“ u suradnji s organizacijama iz konzorcija, provodimo volonterski program s ciljem diseminacije rezultata provedenih aktivnosti. Želimo omogućiti organizacijama koje rade s mladima i djecom pripadnicima marginaliziranih skupina da se uključe i ostvare pozitivan utjecaj na svoje članove i zajednicu.

Za potrebe diseminacije projektnih rezultata predviđena je aktivnost pod nazivom: „Samostalno zagovarajmo svoja prava“ u sklopu koje educirani volonteri uključeni u projekt održavaju treninge u 5 organizacija civilnog društva koje okupljaju mlade pripadnike ranjivih skupina. Trening je razvijen od strane stručnjaka iz partnerskog konzorcija, a testiran je u COO Vinko Bek koji su ga ocijenili iznimno uspješnim. Cilj treninga je educirati mlade osobe, pripadnike ranjivih skupina, kako prepoznati, osvijestiti i zagovarati svoja prava, ali i ojačati predstavnike samih organizacija, kako bi iste mogle samostalno provoditi ovakav program u budućnosti Kroz provedbu treninga u Vašim organizacijama, želimo ojačati kapacitete iz područja aktivnog građanstva te potaknuti aktivno sudjelovanje. Time se nadamo da ćete u budućim građanskim aktivnostima imati veći potencijal uključiti i svoje članove-pripadnike marginaliziranih skupina kao aktivne sudionike, pružajući im priliku da se izraze i doprinesu zajednici. Kako bismo podržali sve organizacije i zainteresirane pojedince, razvili smo digitalni priručnik programa treninga. Taj priručnik bit će dostupan predstavnicima svih organizacija koje žele saznati više o našem programu. Vjerujemo da će ova inicijativa pružiti dodatnu podršku i osnažiti rad organizacija u području građanske participacije. Osim priručnika, organizacije iz našeg konzorcija spremne su podijeliti svoje znanje i iskustvo kako bismo dodatno ojačali sektorsku suradnju unutar zajednice. Želimo Vas pozvati da se prijavite za sudjelovanje u ovim aktivnostima! Ako postoji interes za provođenje treninga i diseminaciju rezultata u vašoj organizaciji, molimo Vas da se prijavite putem sljedećeg linka: https://forms.gle/f4zpQpwFAPmBy9LC8 Vaša prijava će nam pomoći u kvalitetnijoj organizaciji i realizaciji ovih aktivnosti. Također, za bilo kakva pitanja i nedoumice možete nam se javiti putem e-mail adrese: zazeli.veronika@gmail.com Vjerujemo da će ova suradnja biti korisna za vašu organizaciju i da ćemo zajedno postići pozitivan utjecaj na mlade i djecu s invaliditetom te na cjelokupno društvo. Hvala vam na podršci i interesu za naš projekt. Radujemo se vašim prijavama i zajedničkom radu na jačanju građanske participacije mladih i djece s invaliditetom.. Projekt “Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije” je podržan sa 28,298.20€  financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.          

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.