Menu

Novost

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržava naš rad

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva podržala je rad Centra za razvoj vrijednosti te nam pružila financijsku podršku za rad u naredne tri godine. Ova podrška omogućit će nam da ostvarimo brojne, već ranije zacrtane ciljeve i unaprijedimo kvalitetu pruženih usluga korisnicima. Kroz narednu godinu usmjerit ćemo se na osnaživanje ljudskih potencijala i zapošljavanje novih članova našeg tima. Naši će stručnjaci polaziti edukacije kroz koje će unaprjeđivati svoja stručna znanja. Također, razvit ćemo mrežu volontera koji će doprinositi svakodnevnoj kvaliteti života naših korisnika. Unaprijedit ćemo financijsku održivost i otpornost organizacije kroz razvoj samofinancirajućih aktivnosti, edukativnih programa i pružanje psihoterapije te savjetovanja. Aktivno ćemo se uključivati u praćenje provedbe javnih politika koje se odnose na zaštitu prava djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih roditelja. Uključivat ćemo se u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja zakona, drugih propisa i akata koji se odnose na razvoj civilnog društva i na prava, zapošljavanje i druge bitne teme vezane uz osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju.
 
Kroz naše aktivnosti raditi ćemo na ostvarivanju odredbi koje su navedene u Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Između ostaloga, razvijat ćemo aktivnosti kojima doprinosimo kvaliteti života i zapošljavanju osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu. Kroz čitavo djelovanje, radit ćemo na senzibilizaciji javnosti za tematike vezane uz život osoba s invaliditetom, sukladno članku 8. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Također, radit ćemo na uspostavljanju suradnih i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnoga društva u RH te uspostavljanju međusektorske suradnje.
 
Institucionalna podrška omogućit će nam sigurniji i stabilniji rad te se zahvaljujemo Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva što nas je prepoznala kao relevantnog dionika u unapređenju društvenog razvoja i utjecaju na sektor unutar kojeg djelujemo.
 

Centar za razvoj vrijednosti, 3.1.2023.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.