Menu

Novost

Održana panel rasprava „Potičemo li aktivizam ili pasivizam osoba s invaliditetom na tržištu rada” 29. veljače 2024.

 

Problemi u zapošljavanju osoba s invaliditetom su višestruki i pojavljuju se već na samom početku traženja zaposlenja. Socio-ekonomska situacija u Republici Hrvatskoj je izuzetno teška što doprinosi pojavi velikog broja nezaposlenih u ukupnoj populaciji mladih.  Posebno je teška situacija u području zapošljavanja osoba s invaliditetom koje su se i prije recesije teško zapošljavale, a sada je ovaj problem još više izražen. U evidenciji Zavoda najveći broj nezaposlenih osoba s invaliditetom čine mlade osobe u dobi između 15 i 29 godina, njih 2.029 ili 31,4% od ukupnog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom. Većina osoba s invaliditetom u evidenciji Zavoda je dugotrajno nezaposlena, odnosno u evidenciji duže od godinu dana (njih 4.524 ili 70%). Navedeni podaci ukazuju na važnost poticanja i pomaganja OSI da razviju vještine tražene na tržištu rada ali i svoje poduzetničke ideje koje će im služiti kao temelj za samozapošljavanje.
   
Sudionici Panela bili su predstavnici velikih organizacija koje podržavaju, ali i zapošljavaju osobe s invaliditetom bilo da se radi o otvorenom tržištu rada: Hrvatski telekom-Ana Modrić Topalović ili zaštitnim odnosno integrativnim radionicama: Hedona d.o.o.-Alemka Lončar; Uriho-Ivana Matoš Buršić i Jelena Opačak. Ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bila je gđa. Monika Hartek, a predstavnici Sveučilišta u Zagrebu bili su gospodin Neven Jurina Tomić i profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Lelia Kiš-Glavaš. Kao slušači na Panel raspravi sudjelovali su predstavnica Sveučilišta u Rijeci-Sandra Nuždić te predstavnica Sveučilišta Sjever- Irena Canjuga. Hrvatski savez udruga  cerebralne i dječje paralize također je imala svoju predstavnicu Suzanu Cigetić, a s  nama su još bili predstavnici Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju DES Split. Brojne osobe s invaliditetom također su se uključile u raspravu kao aktivni zagovaratelji svojih prava ističući poteškoće s kojima se susreću prilikom zapošljavanja. 
Tijekom panela osvrnulo se na sljedeće teme i donijeli smo sljedeće zaključke/područja za unapređenje:  
  • Potrebno je poboljšanje cjelokupne socio-ekonomske situacije na području zapošljavanja osoba s invaliditetom.
  • Podizanje svijesti OI o svim mogućnostima zapošljavanja (digitalna zanimanja, remote work…).
  • Ukazati na postojeće poteškoće s kojima se susreću osobe s invaliditetom, ali i poslodavci u procesu zapošljavanja.
  • Razmjena iskustava stručnjaka koji rade na zapošljavaju osoba  s invaliditetom.
  • Uspoređivanje rada OI u zaštitnim integrativnim radionicama i na realnom tržištu rada.
  • Potpora osobama s invaliditetom pri procesu zapošljavanja i podizanje razine znanja i svijesti o pravima pri zapošljavanju te zatim kao zaposlenika.
  • Podizanje razine svijesti poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja osoba s invaliditetom – potpore, olakšice i mogućnosti- sudjelovali su brojni stručnjaci koji, svojim svakodnevnim radom na području zapošljavanja osoba s invaliditetom, postaju dionicima promjene perspektive društva o osobama s invaliditetom kao konkurentnim zaposlenicima.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.