Menu

Novost

Provedba projekta “Inkluzivan turizam – ljepote turizma za sve”

U 2022. godini započeli smo s provedbom projekta "Inkluzivan turizam - ljepote turizma za sve" koji je sufinanciran od strane Ministarstva turizma i sporta. S provedbom nastavljamo u 2023. godini. Tijekom provedbe projekta, djelatnici u turizmu stjecat će znanja i vještine ophođenja i komunikacije s osobama s invaliditetom. Djelatnici će se, dakle, po provođenju projekta, osjećati kompetentnije i moći će ponuditi kvalitetniju uslugu osobama s invaliditetom. Usvojit će i primjenjivati jasne smjernice u kontaktu s osobama s invaliditetom te će znati u radu uvažiti i poštivati integritet, dostojanstvo i samostalnost osoba s invaliditetom. Moći će održati osnovnu komunikaciju s osobama s oštećenjem sluha obzirom da će steći osnovna znanja hrvatskog znakovnog jezika. Sukladno tome, djelatnici će u turizmu dugoročno biti osposobljeni za kvalitetniji pristup i komunikaciju s gostima s invaliditetom.
 
S druge strane, utjecaj ovog projekta na osobe s invaliditetom također je višestruk. Ponajprije, saznanjem o educiranim i osposobljeni za rad zaposlenicima u turizmu, osobe s invaliditetom bit će motivirane i ohrabrene za putovanja u destinacije i smještajne jedinice čiji su zaposlenici prošli edukaciju i usavršavanje za rad s osobama s invaliditetom. Osim toga, vrlo je važno istaknuti olakšan pristup osobama s invaliditetom turizmu i putovanju kroz javno dostupan turistički katalog „Apartmani i hoteli dostupni osobama s invaliditetom“. Nadalje, turisti s invaliditetom će na svojim putovanjima od turističkih djelatnika dobiti kvalitetan, senzibiliziran i osnažujuć pristup što će doprinijeti njihovom dostojanstvu i integritetu tijekom putovanja. Na dugoročno će biti vidljiv utjecaj na povećanje motivacije osoba s invaliditetom za putovanjem. Dugoročno će, u konačnici, turizam biti pristupačniji osobama s invaliditetom. Ukupno, utjecaj na zaposlenike u turizmu i njihove nove, kvalitetne vještine pristupa osobama s invaliditetom doprinijet će razvoju motivacije i odlučnosti osoba s invaliditetom kod planiranja putovanja. Prema tome, najvažniji je utjecaj provođenja ovog projekta veći broj osoba s invaliditetom uključen u turističke aktivnosti.
 
Po završetku provođenja projekta ostvareni će rezultati biti:
  • 100 djelatnika u turizmu posjedovat će znanja i vještine komunikacije za rad s gostima s invaliditetom
  • 110 djelatnika u turizmu znat će osnove Hrvatskog znakovnog jezika i komunikacije s gostima s oštećenjem sluha
  • djelatnici u turizmu znat će bolje prilagoditi svoje usluge i objekte osobama s invaliditetom
  • izrađena 5 newslettera „Upoznaj različitost gostiju“
  • izrađen Turistički katalog „Apartmani i hoteli dostupni osobama s invaliditetom“
  • održan Okrugli stol „Što možemo napraviti kako bi turizam bio zaista dostupniji osobama s invaliditetom“
  • održana fokus grupa „I mi želimo više putovati“ čime će se kreirati smjernice za osiguravanje bolje pristupačnosti hoteljersko-turističkih usluga za goste s invaliditetom
  • održana online edukacija za djelatnike u turizmu pod nazivom Kako pristupiti gostu s invaliditetom“
  • provedena medijska kampanja „Turizam za sve“ u sklopu kojih je održano 10 medijski nastupa kroz koju su djelatnici u turizmu i šira javnost upoznati s važnosti da turističke usluge budu dostupne osobama s invaliditetom

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.