Menu

Projekti

DIG IN! Digitalno & inkluzivno

Projekt je usmjeren na osnaživanje osoba s invaliditetom za zapošljavanje na području turizma i ugostiteljstva. Barem 90 nezaposlenih OSI sudjelovat će u nizu inovativnih psiho-socijalnih usluga, a njih 12 bit će uključeno u program osposobljavanja za razvoj kampanja na društvenim mrežama u turizmu te će steći stručna znanja čime će se unaprijediti njihova zapošljivost i integracija na tržište rada. Dio polaznika sudjelovat će u inkubacijskom programu kako bi pokrenuli vlastiti posao u turizmu. Osobe koje će raditi sa OI bit će osposobljene novim vještinama, a s ciljem popularizacije i promocije rada OI u turizmu razvit ćemo i 2 aplikacije, panel raspravu i kampanju s primjerima dobre prakse.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.