Menu

Projekti

Drugačija i inkluzivna strana poduzetništva

Smjernice za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada i razvoj njihovog poduzetničkih potencijala. Cilj projekta je razviti poduzetničke kompetencije kod osoba s invaliditetom i na takav način stvoriti temelj njihove samozapošljavanja. Kroz projekt nastojimo, s jedne strane, razviti poduzetnički vještine osoba s invaliditetom, a s druge strane, pomoći osobama da uistinu realiziraju poduzetničke ideje i dobiju odgovarajuću podršku. Projekt je 2018. godine financiran od strane Ministarstva demografije socijalne politike i mladih.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.