Menu

Projekti

I mi smo pacijenti – promicanje prava osoba s invaliditetom

Programom se djeca s teškoćama u razvoju, mladi i odrasle osobe s invaliditetom upoznaju koja su njihova prava kao pacijenata i kako ih mogu ostvariti. Dio aktivnosti usmjeren je na senzibilizaciju medicinskog osoblja za ophođenje s osobama s invaliditetom. Osim toga, program je usmjeren i na pružanju usluga koje će osobama s invaliditetom pomoći u kvalitetnijem pristupu zdravstvenoj zaštiti.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.