Menu

Projekti

Sigurno u samostalniji život

Usluge za aktivniji život osoba s invaliditetom u zajednici Projektom se osobama s invaliditetom pružaju usluge u zajednici koje imaju za cilj povećati njihovu neovisnost i kvalitetu njihova života. Aktivnosti se mogu podijeliti u 3 skupine: usluge za neovisnije življenje, usluge za poticanje ekonomske neovisnosti kroz poticanje zapaljivosti osoba s invaliditetom i psiho-edukativne aktivnosti čija je svrha osnažiti korisnike i potaknuti ih da sami pokreću određene inicijative za ostvarivanje svojih prava.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.