Menu

Riznica prava

Čovjekova svakodnevica – kolijevka ljudskih prava i vrijednosti

Anna Eleanor Roosevelt, poznata američka socijalna aktivistica, spisateljica i Prva dama SAD-a bila je jedna od političkih ikona 20. stoljeća. U svojim brojnim javnim istupima naglašavala je važnost rasne ravnopravnosti kao i prava žena na radnom mjestu. Ona kaže: “Veliki umovi raspravljaju o idejama, srednji o događajima, a mali umovi raspravljaju o ljudima.” Možemo tek zamišljati kolikim je istomišljenicima ova ugledna diplomatkinja tada poslužila kao inspiracija za razvoj vlastitih ideja koje pokreću promjene, a isto čini i danas.
Dokaz tome je Zaklada Solidarna čiji temelji osnutka počivaju na riječima gospođe Roosevelt. Tvrdnjom da ljudska prava započinju u malim mjestima u blizini doma, toliko malima da ih se ne vidi na kartama svijeta možemo se poistovjetiti jer ta mjesta čine svijet svakog pojedinca-susjedstvo u kojem živi; škola ili fakultet koji pohađa; tvornica, farma ili ured u kojem radi. To su mjesta gdje svaki čovjek traži jednaku pravdu, jednaku šansu bez diskriminacije. Ako pak ne postoji volja da se prava ostvaruju unutar vlastite okoline čemu onda tražiti napredak u širem svijetu.
Vođeni ovom mišlju 55 branitelja i braniteljica ljudskih prava, od toga 49 pojedinaca i 6 udruga, razvilo je, ali i provelo u djelo ideje svojih velikih umova. Kao produkt tih ideja 2015.godine nastala je Zaklada Solidarna. Želja osnivača bila je vratiti ljudska prava njihovim izvorima i ukorijeniti ih u svakodnevni život običnih ljudi kako bi zajednice postale mjesta slobode i dostojanstva za sve njezine članove. Istovremeno, zajednice obogaćene vrijednostima solidarnosti, jednakosti, nenasilja, uvažavanja različitosti te dobrobiti svih građana trebale bi odoljeti izazovima i opstati unatoč pritiscima suvremenog doba.
Riječ je dakle o izuzetno zahtjevom, ali kreativnom radu koji je filantropijski usmjeren na one pojedince ili inicijative koje aktivno rade na zaštiti i promicanju ljudskih prava. Svojim aktivnostima Zaklada Solidarna želi mijenjati percepciju ljudskih prava povezujući različite generacije te pomoći u rješavanju problema manjina odnosno većina. Veći naglasak na društvenom, a tek onda na financijskom kapitalu dokazuju i brojni programi doniranja, javne kampanje osvještavanja i zagovaranja te podizanja kapaciteta.
Jedan takav program nazvan Impact4Values plod je slovensko-hrvatske suradnje, a ima za cilj podršku organizacijama civilnog društva koje promiču i štite europske vrijednosti. Sudjelovanjem u programu manje organizacije dobivaju financijsku, ali i organizacijsku potporu kako bi mogli bolje doprinijeti zaštiti, promicanju i podizanju svijesti društva o temeljnim pravima i vrijednostima Europske unije.
Impact4values provodi se u okviru Europskog programa Građani, jednakost, prava, vrijednosti ( u daljnjem tekstu CERV) kojim Europska komisija želi zaštititi i promicati prava i vrijednosti sadržane u Ugovorima EU i Povelji o temeljnim pravima. Podržavajući organizacije civilnog društva, program CERV jača zajedničke vrijednosti svih članica Europske unije, a one su temeljene na načelu pluralizma, nediskriminacije, tolerancije, pravde, solidarnosti i ravnopravnosti spolova. Uključenost nevladine organizacije u takav program omogućuje otvorenost, demokratičnost i ravnopravnost društava te ukazuje na raznolikost država Europske unije prema njihovoj povijesti i iskustvu.
Ukupna vrijednost programa Impact4values iznosi 4.250 000 eura, a u sklopu programa izdvojena su značajna financijska sredstva i za jačanje same nevladine organizacije kroz razne obuke, mentorstva i upravljanje programima.
Zaklade Solidarna jedna je od prijavljenih na program Impact4values, s ciljem ne samo da se mijenja percepcija o ljudskim pravima na globalnoj razini društava svih članica Europske unije, već se istovremeno jačaju pojedinačne nevladine organizacije. Benefiti sudjelovanja u ovakvom programu dugoročno poboljšavaju razumijevanje samih ljudskih prava te omogućuju njihovu veću primjenu u svakodnevnom životu običnih ljudi. Također, sudionici programa međusobno se povezuju kroz zajedničke karakteristike svih država članica EU-a, ali i uče uvažavati različitosti.
Sukladno svemu, ranije navedenom i Udruga Centar za razvoj vrijednosti priključila se ovom hvale vrijednom projektu jer smo kroz naš dugogodišnji rad u pružanju usluga osobama s invaliditetom u lokalnim zajednicama utvrdili da su u više različitih situacija doživjeli određenu vrstu diskriminacije. Također, većina osoba s invaliditetom nije dovoljno informirana o pravima koja mogu ostvariti iz različitih sustava, kao i tko su dionici koji im mogu pomoći u ostvarivanju i zaštiti istih. Iz tog smo razloga osmislili koncept projekta pod nazivom “Život europskih vrijednosti- podrška osobama s invaliditetom u ostvarivanju istih” Takav koncept obuhvaća aktivnosti povećanja podrške ranjivim skupinama u vezi ostvarivanja prava kao i povećanja informiranosti o istima. Kako bismo navedeno realizirali, kreirat ćemo razne socijalne usluge s posebnim naglaskom na interakciji s predstavnicima javne vlasti. Istovremeno povećat ćemo znanja o vrijednostima Europske unije i što njihova primjenjivost znači u konkretnom životu lokalne zajednice. Osnaživat ćemo osobe s invaliditetom da sami znaju pokrenuti inicijative za poboljšanje kvalitete života te ćemo u tom kontekstu kod njih raditi na razvoju vještina lobiranja. Velik broj osoba s invaliditetom ukazalo nam je na potrebu pružanja usluge podrške što ćemo i ostvariti pristupom temeljenim na ljudskim pravima.
Cilj ovoga projekta nam je, uz navedeno, promijeniti postojeće zakonske tekstove i na takav način poboljšati kvalitetu života osoba s invaliditetom.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.