Menu

Projekti

Djeca s teškoćama u razvoju kao zagovaratelji svojih prava

Projektom se djeca s teškoćama u razvoju kroz iskustveno učenje upoznaju s Konvencijom o pravima djeteta, ali ih se također osnažuje da samostalno štite i pokreću inicijative za ostvarivanje svojih prava. Osim toga, dio aktivnosti usmjerena je na senzibilizaciju djece za prava djece s teškoćama u razvoju. Provedbom ovog projekta stvaramo čitav set aktivnosti zahvaljujući kojima ćemo raditi na aktivnom ostvarivanju prava djece s teškoćama u razvoju koje su im zajamčena Konvencijom o pravima djeteta. Osim navedenog, promjene se mogu vidjeti i u razvoju novih vještina kod djece kao što su vještine zastupanje svojih prava iz socijalne vještine. Zahvaljujući njima, djeca  se već sada uče kako se u budućnosti mogu lakše izboriti za bolju kvalitetu života. Projekt je 2016. godine financiran od strane Ministarstva demografije socijalne politike i mladih.

Kontaktirajte nas
Centar za razvoj vrijednosti

Udruga Centar za razvoj vrijednosti je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.